Povećane cijene goriva za Crnu Goru (01.07.2024.)

Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore donijelo je nove cijene goriva, koje će vrijediti 2 tjedna počevši od 02. srpnja 2024.

Tako dolazi do poskupljenja svih vrsta goriva, od četiri do pet centi po litri, ovisno o gorivu.

Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“ ,broj 23/2021) , naredni obračun će se obaviti 16.jula a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 17.jula 2024.godine.

Trenutne cijene naftnih derivata u Crnoj Gori možete vidjeti ovdje.

Scroll to Top