Korekcija cijena goriva za Crnu Goru (18.06.2024.)

Vlada Crne Gore je najavila nove cijene goriva za Crnu Goru koje će vrijediti od 18.06.2024. godine.

Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“ ,broj 23/2021) , naredni obračun će se obaviti 01.jula a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 02.jula 2024.godine.

Cijene goriva za Crnu Goru možete vidjeti ovdje.

Scroll to Top