Ministarstvo donijelo nove cijene goriva za Srbiju (29.03.2024.)

Sukladno članku 3. stavku 4. Uredbe o ograničenju cijena naftnih derivata, najviša maloprodajna cijena naftnih derivata u Srbiji utvrđuje se za razdoblje od 29. ožujka 2024. godine do 5. travnja 2024. godine od 15,00 sati i to za: Također, sukladno članku 3. stavku 6. navedene uredbe obavještavaju se poslovni subjekti koji obavljaju promet motornih i …

Ministarstvo donijelo nove cijene goriva za Srbiju (29.03.2024.) Read More »