14.08.2023. – Vlada najavila nove cijene goriva

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l (0,94 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l (0,59 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.
Uredba stupa na snagu 16. kolovoza 2023. godine, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.
Nove cijene iznosit će:

  • 1,54 EUR/l (11,60 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,03 EUR/l) 
  • 1,51 EUR/l (11,38 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,10 EUR/l)
  • 0,98 EUR/l (7,38 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,11 EUR/l)
  • 1,14 EUR/kg (8,59 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,05 EUR/kg)
  • 1,70 EUR/kg (12,81 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,05 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

  • 1,66 EUR/l (12,51 kn/l) za benzinsko gorivo
  • 1,67 EUR/l (12,58 kn/l) za dizelsko gorivo
  • 1,06 EUR/l (7,99 kn/l) za plavi dizel
  • 1,38 EUR/kg (10,40 kn/kg) UNP za spremnike
  • 2,01 EUR/kg (15,14 kn/kg) UNP za boce

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Vlada je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata.

Tijekom 2023., Vlada je u devet navrata izmijenila Uredbu o visini trošarine na energente i električnu energiju, odnosno snizila visinu trošarine na bezolovni motorni benzin,  dizelsko gorivo i loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata.

S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 15. kolovoza do 28. kolovoza 2023., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i za 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina te 0,0231 eura po litri dizelskog goriva. 

Više na stranicama Vlade RH.

Leave a Comment

Scroll to Top