Cijene goriva u Hrvatskoj

Cijene goriva u Hrvatskoj se ažuriraju svakih 14 dana, a u nastavku se nalaze nove cijene goriva u eurima i kunama za danas.

Ove cijene vrijede za period od 15. srpnja – 30. srpnja 2024.

Datum ažuriranja: 23.07.2024

Eurosuper 95 (benzin)

Eurosuper 100 (benzin)

Eurodizel

Plavi Dizel

Autoplin

Lož ulje

INA – Industrija nafte d.d. EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO0,95 €7,16 Kn

Cijene goriva u Hrvatskoj

Cijene goriva Hrvatska – najčešća pitanja

Kada se mijenjaju cijene goriva u Hrvatskoj?

Cijene goriva u Hrvatskoj, isto kao i cijene goriva u Sloveniji, se mijenjaju svakih 14 dana, u pravilu od utorka. Vlada RH svako drugi ponedjeljak održava sjednicu na kojoj određuje maloprodajne cijene Eurosupera 95 i Eurodizela, a koje vrijede od sutradan (utorka). U izvanrednim situacijama cijena goriva se može promijeniti i češće od toga.

Od kada točno kreće promjena cijena goriva?

Nakon donošenja odluke Vlade RH, najava nove cijene goriva vrijedi od ponoći tog dana, što je u pravilu svako drugi utorak u ponoć.

Kako se formira cijena goriva?

Prema priopćenju Agencije za tržišno natjecanje, primarni utjecaj na formiranje maloprodajnih cijena goriva imaju stvari na koje trgovci motornim gorivima u pravilu ne mogu utjecati – nabavna cijena goriva, trošarine i porez.

Gdje je viša cijena goriva – na autocesti ili na lokalnim cestama?

U pravilu, višu cijenu goriva ćete platiti ako gorivo točite na autocestama.

O čemu ovisi cijena goriva u Hrvatskoj?

Cijena naftnih derivata u Hrvatskoj se određuje temeljem cijena derivata na Mediteranskoj burzi. Za razliku od cijena goriva u Bosni, gdje svaka benzinska pumpa vodi svoju politiku cijena, u Hrvatskoj se najviša maloprodajna cijena goriva u pravilu regulira od strane Vlade RH. Cijena goriva se inače formira od nekoliko stavkI: bazne cijene goriva, PDV-a, trošarina i marže benzinskih kompanija.

Koliko Hrvatska ima benzinskih postaja?

Trenutno se u Hrvatskoj nalazi više od 700 benzinskih postaja, od kojih je 396 u vlasništvu Ine.

Na kojim sve benzinskim pumpama u Hrvatskoj je moguće točiti gorivo?

U Hrvatskoj trenutno posluju iduće naftne kompanije na kojima je moguće točiti gorivo: INA, Lukoil, Coral (Shell), Adria Oil, Petrol, Tifon, Crodux. Postoji i nekolicina manjih benzinskih pumpi, ali njihov broj je jako mal.

Scroll to Top